019

Úveil des sens

 

lion - Ngoro Ngoro, Tanzanie